Vogels, Henricus (Hendrik)

Gedoopt te Stratum op 14 januari 1793 als zoon van arbeider Johannes Vogels (Stratum 30 september 1757-4 april 1818) en Henrica Kuppens (Helmond 11 november 1764-Stratum 19 januari 1847). Hij huwde op 28 mei 1821 te Oisterwijk met Maria van Heeswijk (gedoopt Oisterwijk 25 februari 1789-overleden voor 1861), weduwe van bakker Jan Cornelis Brok, met wie hij tenminste drie zonen en drie dochters kreeg. Bij dat gezin behoorden ook nog drie kinderen uit Maria's eerste huwelijk. De erfgenamen Brok waren eigenaren van het Zegelhuis in de Dorpsstraat. Hendrik Vogels was in Oisterwijk grutter, bakker, slijter en herbergier. De herberg dreef hij vanuit zijn woning aan het Marktveld (nu pastorie Joannensparochie). In 1830 werd hij lid van de gemeenteraad en in 1832 assessor. Hij was burgemeester (en raadslid) van 21 april 1832 (opvolger van P.E. Wierdsma) tot zijn dood in 1878. In 1875 was hij de oudste burgemeester van Noord-Brabant. Hij overleed op 2 april 1878 als weduwnaar. Zijn opvolger als burgemeester was J. Suijs.

Literatuur: P. Wuisman, Praat van de straat (Oisterwijk 1987).