Weerden, Johannes Theodorus van der

J.T. van der Weerden

Geboren te Nijmegen op 13 september 1886 als zoon van tapper en slijter Bernardus Theodorus Franciscus van der Weerden (Nijmegen 3 december 1855-1 januari 1924) en winkelierster Maria Cloosterman (Nijmegen 31 oktober 1854-Oisterwijk 28 november 1943). Van der Weerden werd priester gewijd op 17 mei 1913. Hij was in 1914 kapelaan te Zeeland en in 1918 kapelaan van de St. Petrus te Vught. In Vught weidde Van der Weerden als bibliothecaris acht jaren zijn krachten aan het opzetten van een RK volksbibliotheek, die uitgroeide tot een algemene bilbiotheek in het patronaat met 1400 boeken. Sinds 22 januari 1926 rector van het klooster Catharinenberg te Oisterwijk. Hij werd bouwpastoor van de Joannesparochie (19 december 1926- 28 juni 1964). Hiertoe werd op De Lind hotel De Linde gekocht. Hiernaast was een grote tuin waar bisschop Diepen op 4 juni 1928 de nieuwgebouwde kerk kon inwijden. De bouwopdracht was op 28 december 1926 naar architect Hendrik Willem Valk (Elst 1886) gegaan. De kerk werd in expressionistische stijl met gotische invloeden gebouwd. Aannemers werden de gebr. Van Heeswijk uit Best. Op 12 december 1927 was er een wilde staking, nadat een van de werklieden was ontslagen. Pastoor Van der Weerden moest bemiddelen. Valk vond dat goede architectuur geworteld moest zijn in de plattelandssamenleving. Hij werd in de jaren dertig lid van Zwart Front en leidde (in naam) de afdeling Den Bosch. Hij werd na de oorlog als collaborateur beschouwd en tijdelijk buitengesloten van overheidopdrachten. De toren van de kerk zou tussen 1951-1953 gebouwd worden door zijn zoon G.H.F. Valk. Dus pas bij het 25-jarig bestaan was de kerk compleet. In 1929 slaagde Van der Weerden erin om met hulp van de Franciscanessen een meisjesschool in de parochie te krijgen: O.L. Vrouwe ter Lindeschool. De jongens van de parochie moesten tot eind 1938 naar de Johannes de Doperschool in de Kerkstraat (Petrusparochie) en daarna naar de St. Josephschool aan de Nicolaas van Eschstraat. In de jaren dertig kwam op initiatief van pastoor Van der Weerden een begrafenisfonds tot stand. Hij was in 1936 directeur van de Katholieke Jeugdvereeniging (KJV). Hij overleed op 24 november 1972 te Oisterwijk.