Wolfs, Petrus Cornelis Wilhelmus

PCW Wolfs

Geboren te Amsterdam op 18 november 1904. Hij huwde met Margaretha Josephina Boon (21 april 1907-5 oktober 1983). Hij slaagde in 1925 voor het examen surnumerair belastingen. Per 1 december 1927 werd hij benoemd tot surnumerair der directe belastingen, invoer en accijnzen. Op 15 juli 1934 nam hij tijdelijk de vacante post op het ontvangerskantoor der directe belastingen in Buitenpost (Friesland) waar. Per 1 januari 1935 volgde een benoeming op het kantoor te Boxtel. Begin 1938 volgde promotie tot inspecteur bij de belastingdienst in Amsterdam. In juni 1939 werd hij overgeplaatst naar Oisterwijk, in maart 1940 nam hij het kantoor Eindhoven waar. Een half jaar later volgde benoeming als ontvanger aan het belastingkantoor te Tilburg. Per 1 april 1942 werd Wolfs benoemd tot inspecteur van 's Rijks belastingen. Wolfs woonde kort na de oorlog in de George Perklaan 11. Hij was vanaf de oprichting van de PvdA voorzitter van de afdeling Oisterwijk. Ook was hij in 1948-1949 adviserend lid namens de PvdA van het bestuur van de vereniging Het Eigen Gebouw (De Schuur). Hij was raadslid voor de PvdA in de periode 1946-1953, samen met Izaak Suwijn was hij in de raad pleitbezorger van gemengd zwemmen. In 1953 verhuisde hij naar Tilburg. In de raad werd hij opgevolgd door Kees Bekkers. Hij woonde in 1967 al in Maastricht, waar hij dat jaar Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd. Hij overleed te Maastricht op 25 augustus 1975. Samen met zijn vrouw begraven op begraafplaats St.-Pietersberg te Maastricht.