Wouters, Wilhelmus Jozef

W.J. Wouters

Geboren te Deurne op 4 juli 1873 als zoon van turffabrikant en later koopman Christiaan Wouters (Deurne 30 december 1830-30 december 1904) en Anna Catharina Trines (Meijel 5 april 1846-Deurne 27 november 1919). Hij huwde te Vught op 3 juni 1908 met Geerdina Margaretha van Hoogerwou (Amsterdam 20 juli 1888-Breda 20 april 1935), van wie hij op 23 juli 1920 scheidde. Zij was een dochter van de Boxtelse koopman en damastfabrikant Petrus Hermanus (Piet) van Hoogerwou. Na haar scheiding huwde ze op 21 mei 1921 te Breda met de 52-jarige luitenant-kolonel der huzaren Arnoud Simons. Haar moeder Johanna van de Meerendonk (Boxtel 2 augustus 1862-Oisterwijk 7 juni 1935) bleef ook na de scheiding als weduwe bij Wouters inwonen, tot zijn dood. Wouters en zijn schoonmoeder stonden in het dorp bekend als notoire drinkers. In 1903 werd Wouters kandidaat-notaris en door de Commissaris der Koningin benoemd tot secretaris van de Oisterwijkse regionale gezondheidscommissie. In april 1905 werd hij benoemd tot notaris in Oisterwijk. De familie Van Hoogerwou bezat rondom Boxtel natuurgebieden (Huisvennen), maar ook in Oisterwijk (Groot Speijck). In 1916 zou Wouters de afhandeling van de verkoopakte van Groot Speijck naar Natuurmonumenten kosteloos verrichten. Al eerder verzorgde Wouters de akten waarmee Natuurmonumenten vanaf 1913 gronden in de Oisterwijkse bossen kocht. Wouters vierde op 10 april 1930 te Oisterwijk zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hij kreeg toen een bronzen plaquette overhandigd van een speciaal uit de burgerij gevormd feestcomité. Hij overleed te Oisterwijk op 1 december 1931. Hij werd als notaris in Oisterwijk opgevolgd door O.P. van der Klei.