Wuisman, Petrus Joannes Marie (Pieter)

Pieter Wuisman

Geboren op 12 december 1928 te Breda als zoon van glazenier C. Wuisman (afkomstig uit Schiedam), die met zijn broer Gregorius Wilhelmus (overleden in 1946) een glas-in-loodbedrijf had aan de Hoge Steenweg in Breda. De gebroeders Wuisman verzorgden tal van glas-in-lood-projecten voor kerken in de regio. Pieter Wuisman was gehuwd. Hij groeide op in een degelijk katholiek gezin. Als kind had Pieter al grote belangstelling voor geschiedenis. Hij begon als voluntair op het Bredase stadsarchief (1946), daarna werd hij jongste bediende op het archief in Dordrecht (1947-1948). Na zijn militaire dienstplicht te hebben vervuld werkte hij drie jaren op Bredase archief (1950-1953). Vervolgens werd hij aangesteld op de studiezaal van het Amsterdamse stadsarchief. Hij woonde toen kort in Amsterdam en vervolgens in Abcoude. Op 2 januari 1969 werd Wuisman na W.A. Fasel de tweede archivars van het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk. Zijn huis aan de Durendaeldreef was nog in aanbouw en hij vond tijdelijk onderdak in vakantieoord De Staalberg. Zijn voorganger had in de jaren 1964-1968 de ordening van de archieven nagenoeg voor elkaar. Wuismans taak bestond uit het wereldkundig maken van het resultaat. Door P. Drijvers werd hij uitgenodigd de heemkundekring nieuw leven mee in te blazen. Hij schreef vele artikelen in het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij en was in de periode 1969-1996 ook redacteur van het blad. Ook burgemeesters maakten gebruik van zijn schrijfkunst voor gelegenheidstoespraken. Zijn archiefbureau was gevestigd op de hoogste verdieping van het raadhuis, wat Wuisman de bijnaam 'hoogste ambtenaar' opleverde. in 1989 nam hij afscheid als streekarchivaris. Zijn opvolger werd Wim Reijnders. Wuisman schreef talloze historische artikelen over Oisterwijk in het Kerkklokje, die vervolgens vaak gebundeld verschenen als boekwerkje. In Oisterwijk was hij o.a. secretaris van het kerkbestuur van de Petrusparochie en bestuurslid van de bibliotheek. Jarenlang was hij voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Den Bosch, en had hij zitting in het hoofdbestuur van de NGV. In 1989 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in1994 erelid van de NGV. Toen hij in 1996 Oisterwijk als woonplaats verruilde voor Zaltbommel werd hij erelid gemaakt van de heemkundekring. Wuisman overleed op 14 mei 2007 te Zaltbommel.

Literatuur: Wim de Bakker, 'Afscheid van een beminnelijk archivaris, P. Wuisman (1928-2007)', De Kleine Meijerij 58 (2007) 85-87; Noud Smits, 'De hoogst geplaatste ambtenaar van Oisterwijk gaat heen', De Kleine Meijerij 47 (1996) 10-13.