Publicaties

 • ‘De staking van de Oisterwijkse sigarenmakers in 1908’, in: De Klein Meijerij 38 (1987) 97-104 [met Sieber Thissen en Jacqueline de Vries].
 • ‘Villa De Huifkar meer dan een monument’, in: Het Nieuwsblad, 5 september 1987 [met Siebe Thissen en Jacqueline de Vries].
 • De Huifkar, een geschiedenis van de fabriek en haar personeel (Oisterwijk 1988) (met Siebe Thissen en Jacqueline de Vries).
 • ‘'Taofelen' in Brabant’, in: Het Nieuwsblad, 8 november 1988.
 • ‘'Taofelen' te Oisterwijk in 1930, van volksgericht naar protestdemonstratie’, (WIGO-artikel), in: G. Rooijakkers, M. Romme (red.), Charivari in de Nederlanden, themanummer van Volkskundig Bulletin 15 (1989) 376-389 [met Siebe Thissen en Jacqueline de Vries].
 • ‘Wim Brugman, socialist en anti-fascist’, in: De Kleine Meijerij 40 (1989) 99-101 [met Siebe Thissen en Jacqueline de Vries].
 • ‘Bronnen voor de Oisterwijkse Geschiedschrijving I (P.J. Meertensinstituut)’, in: De Kleine Meijerij 40 (1989) 103-106 [met Siebe Thissen en Jacqueline de Vries].
 • 'De "geruischloozen" balden hun vuisten, het Jordaanoproer in 1934', in: De Waarheid Plus, juli 1989.
 • 'Maar Meneer, het zijn geen solisten' (boekbespreking F. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch), in: De Waarheid, 9 november 1989.
 • 'Met wijwater hou je geen stoommachine tegen' (boekbespreking van Tussen arbeid en kapitaal. Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken DISK-cahier XV), in: Forum 26 juli 1990.
 • 'De taaie strijd tussen Mr. Suijs en pastoor van Beugen, de school­kwestie als begin van de Oisterwijkse verzuiling', in: De Kleine Meijerij 41 (1990) 64-69.
 • ‘Bronnen voor de Oisterwijkse Geschiedschrijving II (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)’, in: De Kleine Meijerij 41 (1990) 109-112 [met Siebe Thissen en Jacqueline de Vries].
 • 'Voor arbeid en brood', arbeidersbeweging en collectieve actie van werklozen in Nederland, een vergelijkende studie van de jaren dertig en tachtig (Amsterdam 1990, proefschrift).
 • 'Hier ligt de duivel naast Onze Lieve Vrouw' (boekbespreking van A. Wagemakers, Buitenstaanders in actie, socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving, 1888-1919), in: Forum, 17 januari 1991.
 • ‘'De bezem erdoor ....', de aanhang van het volks­fascisme in Oisterwijk’, in: Th. Cuijpers e.a. (red.), Zorgvolle tijden, oorlogsjaren in Oisterwijk (Oisterwijk 1991) 5-26.
 • ‘Schrijven over de oorlog’, in: Noord-Brabants Historisch Nieuwsblad 5 (1991) nr. 3.
 • ‘De onbeschreven oorlog’, in: Brabantia 40 (1991) nr. 5.
 • 'De radeloosheid en angsten van den modernen geest', Kerkklokje, 27 november 1991.
 • Bronnen voor de Oisterwijkse Geschiedschrijving III (Katholiek Documentatiecentrum), in: De Kleine Meijerij 42 (1991) 120-121 [met Siebe Thissen en Jacqueline de Vries].
 • 'Dien boozen geest van onzen tijd', socialisten in de katholieke Oisterwijkse gemeenschap 1891-1940', in: A. van den Oord, S. Thissen en J. de Vries, 'De akelige twee procent', andersdenkenden in katholiek Oisterwijk, 1891-1940 (Oisterwijk 1992) 11-74.
 • ‘'Een plantenvreter in badpak', Hendrik Klein en de stichting van Morgenrood’, in A. van den Oord, S. Thissen en J. de Vries, 'De akelige twee procent' (Oisterwijk 1992) 129-145.
 • ‘Fons van den Boogaard (1890-1940), drukker-uitgever en voorman van Zwart Front’, in: J. van Oudheusden (red.), Brabantse biografieën 1, levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders (Meppel/Amsterdam 1992) 24-28.
 • ‘De start van het Kerkklokje in het oorlogs- en revolutiejaar 1917’, in: Th. Cuijpers e.a. (red.), Naar verluidt..., kerk en pers in Oisterwijk (Oisterwijk 1992) 9-20.
 • ‘'Krijgt God ook z'n deel?', de houding van het Kerkklokje ten opzichte van andersdenkenden, 1944-1954’, in: Th. Cuijpers e.a. (red.), Naar Verluidt... (Oisterwijk 1992) 107-114.
 • ‘'Onder 't schuimen van de glazen', kermisvermaak rond de eeuwwisseling in Oisterwijk’, in: De Kleine Meijerij 43 (1992) 72-80.
 • ‘'De heidensche moraal' van de Oisterwijkse zwemclub, Oisterwijkse bestuurders in 1934 klem tussen toeristische bedrijvigheid en katholieke zedelijkheid’, in: De Kleine Meijerij 44 (1993) 27-37.
 • ‘Bronnen voor de Oisterwijkse Geschiedschrijving IV (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie)’, in: De Kleine Meijerij 44 (1993) 69-70.
 • 'De aanhang van SDAP en Zwart Front in het katholieke Oisterwijk', in: TEK-papers, deel 1 (Tilburg 1993) 5-19; ook verschenen in De Kleine Meijerij 45 (1994) 64-70.
 • Bevlogen en ambachtelijk. Academie Markendaal, een sociaal-agogische beroepsopleiding in West-Brabant 1931-1993 (Breda 1993).
 • ‘Het moeizame bestaan van het Oisterwijkse Nutsdepartement’, in: De Kleine Meijerij 45 (1994) 41-43.
 • Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog, een gids voor bronnen en literatuur, Werken met Brabantse Bronnen 3 ('s-Hertogenbosch 1994).
 • ‘Tegen de 'baantjesgasten van de staat. Collectieve acties van het volksfascisme Zwart Front in Oisterwijk tijdens de jaren dertig’, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 11 (1994) 11-40.
 • ‘Gemert Bezet - Gemert bevrijd. Integratie WO-II in bredere lokale geschiedschrijving’ (boekbespreking van A. van de Kimmenade-Beekmans, Gemert Bezet - Gemert Bevrijd 1940-1944. Hoe een Brabants dorp de oorlog doorkwam), in: Gemert Heem 36 (1994) 129-132.
 • ‘800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun nijverheid’, deel 12 van Th. Cuijpers e.a. (red.), Ach Lieve Tijd. 800 Jaar De Meierij en de Meijerijenaars (Zwolle 1995).
 • ‘'Inslikken en ... wegpoepen'. Conflicten tussen een klerikaal beschavingsoffensief en katholieke vakbondsmannen in het industrialiserende Oisterwijk, 1900-1920’, in K.P.C. de Leeuw e.a. (red.), Van ontspanning en inspanning. Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd (Tilburg 1995) 161-176.
 • ‘De lotgevallen van Jantje Verwiel. Of hoe een modern bestuurder klem raakte in de nog overwegend traditioneel denkende Oisterwijkse gemeenschap rondom de Tweede Wereldoorlog’, in De Kleine Meijerij 46 (1995) 107-130.
 • 'Zwart-wit en grijs in de Tweede Wereldoorlog. 'Fout' en 'goed' in de Tweede Wereldoorlog in Brabant', in Boschboombladeren 43 (1995) 30-42.
 • ‘Van het gesproken naar het gedrukte woord’, in H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel 1: 1796-1890 traditie en modernisering (Amsterdam/Meppel 1996) 390-398.
 • W.S. Unger (1889-1963). Een eigengereid economisch historicus (Tilburg 1996).
 • ‘Eerbetoon aan joodse oorlogsslachtoffers’, in Kerkklokje, 1 mei 1996 en 22 mei 1996.
 • ‘De hoogtijd van het gedrukte woord’, in H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel 2: 1890-1945 emancipatie en industrialisering (Amsterdam/Meppel 1996) 365-373.
 • ‘Jan Verwiel (1890-1952) burgemeester van Oisterwijk’, in Brabantse biografieën 4 (Amsterdam/Meppel 1996) 130-134.
 • 'Een geschiedenis van Moergestel van 1811 tot heden', in Ad van den Oord en Paul van Dun,Merk toch hoe sterk! Moergestel schreef geschiedenis (Moergestel 1996) 39-159.
 • 'Van boeren en burgers. Een geschiedenis van de gemeente Berkel-Enschot van 1810 tot heden', in Ad van den Oord en Wil van Oosterhout, Berkel-Enschot-Heukelom. Drie zielen en één bestuurlijk hart (Berkel-Enschot 1996) 69-246.
 • 'Regionale en landelijke nieuwsbladen in Oisterwijk', Kerkklokje, eind 1996.
 • ‘Van het gedrukte woord naar het beeld?’, in H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel 3: 1945-1996 dynamiek en expansie (Amsterdam/Meppel 1997) 317-323.
 • '"Papenvreters van den eersten rang". De inspanningen van de Oisterwijkse protestantse elite voor 'eigen' onderwijs, 1830-1921', in Th. Cuijpers e.a. (red.), Hoe straalt de oude school. Een Oisterwijkse onderwijsgeschiedenis (Oisterwijk 1997) 31-42.
 • ‘Van energiek marxist tot vroegrijpe brombeer. De ‘Werdegang’ van de jonge Unger’, in Zeeland 6 (1997) 98-103.
 • ‘Vakbondsmannen met een pilsje in de hand’ (boekbespreking van G. van Hooff en A. Otten (eindred.), Tot Het Hemelsch Morgenrood. Beelden en grepen uit honderd jaar vakbeweging in Helmond 1896-1996), in Brabants Heem 49 (1997) 153-155.
 • ‘Natuurlijke charme, pikanterieën en cosmetica; een visie op toekomstige lokale geschiedschrijving’, in H.F.J.M. van den Eerenbeemt (red.), Brabants verleden in de toekomst. Visies op historisch onder­zoek (‘s-Hertogenbosch 1997) 13-25, tevens verschenen in Brabants Heem 50 (1998)101-109.
 • Vervolgd en vergeten. Duitse en Nederlandse joden in Oisterwijk 1933-1945 (Oisterwijk 1998).
 • ‘‘Hoogedelgestrenge heer, zeer geachte neef’. Brieven van Frits Thorbecke aan zijn beroemde neef’, in De Kleine Meijerij 50 (1999) 137-139.
 • ‘Eindhoven: de hoofdstad van bevrijd Nederland’, in SOTO Nieuwsbrief 2 (1999) 4-6.
 • Dag twintigste eeuw. Belevenissen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom (Oisterwijk 2000) (redactie).
 • ‘Rooms en Tilburgs. Politiek en bestuur 1814-1940’, in C. Gorisse e.a (red.), Tilburg. Stad met een levend verleden (Tilburg 2001) 219-266.
 • ‘Bezetting en bevrijding. Economie, politiek en cultuur 1940-1945’, in C. Gorisse e.a (red.), Tilburg. Stad met een levend verleden (Tilburg 2001) 391-424.
 • ‘Een industriële samenleving 1780-1945’, in C. Gorisse e.a (red.), Tilburg. Stad met een levend verleden (Tilburg 2001) 189-424 (redactie).
 • 'Dorus en Franske Rokven-Dekkers en armoede in Oisterwijk rond 1900' , Nieuwsklok, 3 januari 2002.
 • ‘Brabants hoop in bange dagen. Hulporganisaties tussen regionalisme en nationalisme’, in C. Kristel (red.), Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen (Amsterdam 2002) 39-68.
 • ‘Nationaal verzuild of lokaal versplinterd? Politiek in Noord-Brabant van 1880 tot 1920’, in Brabants Heem 54 (2002) 110-120.
 • ‘Familiair en verzuild bestuur’, in J. Rosendaal en J. van Oudheusden (red.), Tussen twee werelden. Heusden in de negentiende en twintigste eeuw (Heusden 2002) 57-74.
 • ‘Een bescheiden industrieproletariaat en ondernemers in de politiek’, in J. Rosendaal en J. van Oudheusden (red.), Tussen twee werelden. Heusden in de negentiende en twintigste eeuw (Heusden 2002) 181-194.
 • ‘Schaalvergroting en lokalisme’, in J. Rosendaal en J. van Oudheusden (red.), Tussen twee werelden. Heusden in de negentiende en twintigste eeuw (Heusden 2002) 241-258.
 • ‘Groei in turbulentie (1977-1982)’, in Karel Veraghtert, Ad van den Oord en Arnoud-Jan Bijsterveld, Universiteit van Tilburg. Investeren in kwaliteit deel III 1977/2002 (Tilburg 2003) 35-114.
 • ‘Schoorvoetend de markt op 1982-1986’, in Karel Veraghtert, Ad van den Oord en Arnoud-Jan Bijsterveld, Universiteit van Tilburg. Investeren in kwaliteit deel III 1977/2002 (Tilburg 2003) 115-170.
 • Allochtonen van nu & de oorlog van toen. Marokko, de Nederlandse Antillen, Suriname en Turkije in de Tweede Wereldoorlog (Den Haag/Utrecht 2004). Zie TV-uitzendingen Twee Vandaag 2004 en In Focus NMO 2008.
 • ‘Robert Busnac (1940-1943). Een “Moergestels” joods oorlogsslachtoffer’, in De Kleine Meijerij 55 (2004) 45-48.
 • ‘De beschieting van de munitietrein in een historische context’, in A. van Dorp e.a., De beschieting van de munitietrein in september 1944 (Oisterwijk 2004) 6-21.
 • 'Helga Deen 1925-1943. Een levensverhaal van achttien jaar, drie maanden en zeven dagen', in Dit is om nooit te vergeten. Dagboek en brieven van Helga Deen 1943 (Tilburg/Amsterdam 2007, idem tweede druk) 97-136 (samen met Ronald Peeters en Ton Wagemakers). Duitse vertaling: 'Helga Deen 1925-1943. Eine Lebensgeschichte von achtzehn Jahren, drei Monaten und sieben Tagen', in Helga Deen, 'Wenn mein Wille stirbt, sterbe ich auch'. Tagebuch und Briefe (Reinbek bei Hamburg 2007) 97-126 (herdruk Reinbek bei Hamburg 2008). Italiaanse vertaling: 'Helga Deen 1925-1943. Una biografia di diciotto anni, tre mesi e sette giorni', in Helga Deen, Non dimenticarmi. Diario dal lager di un' adolescenza perduta (Milano 2008) 117-163.
 • Voor het oog van het kerkvolk. Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939 (Tilburg 2007).
 • '"Zwart en wit" in Tilburg tijdens oorlog en bevrijding', in Ad van den Oord, Jules Rijssen en Ted Schouten, Een gemeenschappelijke strijd. Tilburg, Suriname, Aruba en de Antillen in de Tweede Wereldoorlog (Tilburg 2007) 21-52.
 • 'Voorloper van VVV Oisterwijk organiseerde wielerwedstrijd in 1888', Nieuwsklok, 27 november 2008.
 • 'Knipperlichtrelatie tussen gemeente en vrijheidseik', Nieuwsklok, 25 juni 2009 en 2 juli 2009.
 • 'Armand Diepen 1846-1895', in Joop Visser e.a. (red.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg en Zeeland (Rotterdam 2009) 69-73.
 • 'Theo Neutelings 1892-1994', in Joop Visser e.a. (red.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg en Zeeland (Rotterdam 2009) 171-175.
 • 'Frans Verbunt 1856-1924', in Joop Visser e.a. (red.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg en Zeeland (Rotterdam 2009) 237-240.
 • 'Bezetting en bevrijding 1940-1945', in Cock Gorisse (red.), Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009 (Oosterhout 2009) 477-512.
 • 'Wederopbouw en ontluikende welvaart 1945-1960', in Cock Gorisse (red.), Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009 (Oosterhout 2009) 513-540.
 • 'Expansieve groei en een moderne ondernemingsgeest 1960-1980, in Cock Gorisse (red.), Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009 (Oosterhout 2009) 541-566.
 • 'Op zoek naar een Oosterhoutse schaal en maat' en 'Samenvatting', in Cock Gorisse (red.), Oosterhout, niet van gisteren. De geschiedenis van een vitale en veerkrachtige stad van de oude steentijd tot 2009 (Oosterhout 2009) 567-591.
 • 'Gestolen jeugd. De lotgevallen van twee Oisterwijkse jongens tijdens de Tweede Wereldoorlog', De Kleine Meijerij 61 (2010) 28-40. Ook verschenen in InBrabant 3 (2012), nr. 2 36-47.
 • 'Sex en de dubbeltjespot', D'n Oisterwijker 1 (2010) nummer 5, pagina 15 (over Vastenavond en carnaval in Oisterwijk).
 • 'Jacques Kieft (1920-1945). Een vergeten verzetsman uit Oisterwijk', De Kleine Meijerij 61 (2010) 154-162.
 • 'De droom van de Buisse Heide. Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1952). Dichteres en religieurs socialiste', in Aart Wijnen e.a. (red.), Brabant Brein, hersenen met een hart ('s-Hertogenbosch 2011) 88-89.
 • 'Van de Rio Essequebo tot de Waterkant. Een stukje kolonie in Vught', Vughtse Historische Reeks 12 (2011) 52-63 [met Marcel van der Heijden].
 • 'Naar een "Schoon Oisterwijk". De beginjaren van de Oisterwijkse VVV', in Theo Cuijpers e.a. (red.), 'Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen'. Geschiedenis van natuur en toerisme in Oisterwijk (Oisterwijk 2011) 40-47.
 • 'Gemengd zwemmen in katholiek Oisterwijk. Politiek getouwtrek over het Staalbergven 1909-1969', in Theo Cuijpers e.a. (red.), 'Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen'. Geschiedenis van natuur en toerisme in Oisterwijk (Oisterwijk 2011) 74-85.
 • '"Vrijbuiters in den Staat". Kamperen in Oisterwijk tot 1960', in Theo Cuijpers e.a. (red.), 'Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen'. Geschiedenis van natuur en toerisme in Oisterwijk (Oisterwijk 2011) 86-95.
 • boekrecensie Joop Bakker, 'Gemeentebestuur in oorlogstijd. De stedelijke overheid van Breda onder Duitse bezetting', Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 213-215.
 • boekrecensie Serge ter Braake en Paul van Trigt, 'Leerhandelaar, looier, lederfabrikant. Het succes van Joodse ondernemers in de Nederlandse lederindustrie (1870-1940)', Noordbrabants Historisch Jaarboek 28 (2011) 216-217.
 • 'Wild-west in Oisterwijkse villawijk', De Rooie Roeptoeter (april 2012).
 • 'De oprichting van de heemkundekring Oisterwijk e.o. in 1941', De Kleine Meijerij 63 (2012) 83-87.
 • 'Medo, de creatie van een "arbeidersheld"', Brabants Dagblad, 30 juni 2012.
 • Oisterwijk. Een geschiedenis van meer dan 800 jaar (Oisterwijk 2012) [met Jan Franken en Wim de Bakker].
 • Brandpunt voor socialisme. volksgebouw De Schuur te Oisterwijk, 1933-1999 (Oisterwijk 2013).
 • '"Ik reken binnenkort wel met je af". Joodse oorlogsslachtoffers uit Vught', Vughtse Historische Reeks 13 (2013) 6-27 (samen met Jeroen van den Eijnde, René Kok, Henk Smeets en Ruud Weissmann).
 • '"Een oorlogje tusschen Hollanders en Belgen'. Het arbeidersoproer te Vught in 1885', Vughtse Historische Reeks 13 (2013) 28-37.
 • 'Een loflied op Oisterwijk uit 1622', De Kleine Meijerij 65 (2014) 41-44. [samen met Frans Goris]
 • 'De vergeten soldaat. Antonius Johannes van der Wensch (1906-1940), De Kleine Meijerij 65 (2014) 68-72.
 • 'Herdenken in beelden', De Kleine Meijerij 65 (2014) 113-116.
 • Annotaties bij Edward Rose, A short review of my life (samen met An Huitzing) (pdf 2015)
 • 'De pronkappel en de rotte mispels. De beginjaren van de Vincentiusvereniging en armoedebestrijding, Vughtse Historische Reeks 14 (2015) 134-151.
 • 'Graf van Arnold Meijer geruimd', De Kleine Meijerij 67 (2016) 111-115.
 • 100 verhalen van de Looierij. KVL Oisterwijk (Oisterwijk 2016) (samen met anderen)
 • boekrecensie A.J.A. Bijsterveld, 'House of Memories. Uncovering the Past of a Dutch Jewish Family' Noordbrabants Historisch Jaarboek 34 (2017) 233-235.
 • annotaties en kaderteksten bij boek Martien van de Weijer, Wij sloegen waar wij raken konden. Dagboek van een verzetsman. Brabant 1943-1945 (Oisterwijk 2018).
 • 'Oorlog op Brabantse bodem was een Wereldoorlog', in Arnoud-Jan Bijsterveld e.a., Brabant, brug naar vrijheid. 75 persoonlijke levensveranderende oorlogsverhalen (Oisterwijk 2019) 42-47.
 • In voorbereiding: De Gastjes. Het verhaal van mijn oma. Overleven in armoede. (gepland: 2020)

De huifkar

Voor arbeid en brood

De akelige twee procent

Bevlogen en ambachtelijk

Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog

W.S. Unger

Merk toch hoe sterk

Berkel-Enschot-Heukelom rie zielen en één bestuurlijk hart

Vervolgd en vergeten

Allochtonen van nu & de oorlog van toen

Voor het oog van het kerkvolk

Een gemeenschappelijke strijd

Non dimenticarmi

Brabant Brein

Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen

Oisterwijk. Een geschiedenis van meer dan 800 jaar

Brandpunt voor socialisme